vn en

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG 

Địa chỉ: 31 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu,  Tp. Đà Nẵng

Mã số thuế: 0402031216

Điện thoại: 088  947 3333

Email: sweethomemart.info@gmail.com

Website: sweethomemart.vn

 

0889473333